Úvod

David Vinckboons: Veselá společnost v zahradě (1610)

Vítejte na stránkách zaměřených na historický a především renesanční tanec. Co tu můžete nalézt?

Výuka tance

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), country dances v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kultuře dlouhého 19. století. Mou specializací je výuka na dobově zaměřených plesích a tanečních zábavách.
Více informací zde.

Aktuálně:
Poslední květnovou neděli, 29. května 2016 se v sále Na Marjánce uskuteční třetí ročník květinového plesu PLAYFORD'S FIVE O'CLOCK III.
Pro přiblížení atmosféry - fotografie Páva Lučištníka z loňského ročníku.

Taneční blog Donna Mobile

Blog informuje o akcích a zajímavostech souvisejících s historickým tancem, tedy přebírá a rozšiřuje funkci někdejšího Tanečního salónu.

Kategorie

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová