Black Nag - T

Kontratanec pro tři páry (longway for six). Páry stojí v zástupu za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
slips - cvalové kroky stranou
kroky nebo poskočné kroky v průpletu ve 3. sloce

1. sloka:
1-2 - páni vedou dámy 1 double dopředu a 1 double dozadu
3-4 - totéž znovu

Ref:
5 - 1. pár se otočí čelem k sobě – 4 cvalové kroky (slips) dopředu, ostatní stojí
6 - 2. pár – 4 cvalové kroky (slips) dopředu k 1. páru
7 - 3. pár – 4 cvalové kroky (slips) dopředu k ostatním
8 - všichni sólová otočka doprava 1 - double
9-12 - totéž se opakuje, ale začíná 3. pár, pak 2. pár… všichni skončí sólovou otočkou doprava.

2. sloka:
1-2 - sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 - totéž znovu, levá ramena

Ref:
5- 1. pán a 3. dáma si 4 cvalovými kroky (slips) vymění místa
6 - 3. pán a 1. dáma si 4 cvalovými kroky (slips) vymění místa
7 - 2. pár si 4 cvalovými kroky (slips) vymění místa
8 - všichni sólová otočka doprava 1 - double
9-12 - totéž se opakuje, opět začíná 1. pán a 3. dáma1), všichni skončí sólovou otočkou doprava.

3. sloka:
1-2 - arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 - totéž, jdou doprava, dotýkají se levým předloktím

Ref:
5-8 - pouze pánové – řadový průplet poskočným krokem (v rychlé variantě jsou možné i obyčejné kroky)2):
9-12 - stejný průplet pak dělají dámy.3)

Je zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1657 a ještě v šesti dalších.
Kopie původního zápisu: viz: Black Nag - nutno dohledat podle abecedního resjtříku, přímý odkaz na konkrétní tanec není možný.

1) Předpokládám, že při návratu má začít opět 1. pán a 3. dáma – v kopii původního zápisu jsem našla výraz: All this back again

2) V původním zápise samozřejmě žádné kroky upřesněny nejsou.

3) V našich zemích je zvykem dělat po pánském i dámském průpletu sólovou otočku všech, ta v Playfordově zápisu uvedena není.

Kategorie: Tancování | Tance - country dances, kontratance