Brighton Waltz - T

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů, zajímavě kombinující tradici anglických old country dances s módním evropským valčíkem.

A1
1-4 mlýnek PR
5-8 mlýnek LR – nazpět

A2
9-16 1. pán vede svou dámu dolů, nakonec ji může podtočit, pak ji vede zpět na 1. pozici a z ní dojdou (cast off) na 2. pozici; 2. pár postoupí

B1
17-20 allemande - v almandovém držení, zátočka s partnerem po směru HR 21-24 allemande – nazpět, proti směru HR

B2
25-28 PR zátočka s corner (pán s dámou z páru, který je momentálně o místo níž! → dáma zcela nahoře a pán zcela dole zůstanou stát)
29-32 LR zátočka s corner (pán s dámou z páru, který je momentálně o místo výš! → dáma zcela dole a pán zcela nahoře zůstanou stát)

To se stále opakuje.

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce Thomase Wilsona ~Le Treasures of Terpscihore~~ z roku 1816, na s. 7.
Wilson uvádí dvě možné varianty, výše popsaná je druhá z nich.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tancování