Lupi

Livio Lupi da Carravagio, italský taneční mistr období vrcholné renesance.

Je autorem knihy Libro di gagliarda, tordiglione, passo e mezzo, cannarii e passeggi... (vyšla roku 1607 v Palermu), v níž kromě jiného udílí rady těm, kteří chtějí učinit tanec svým povoláním. Za důležitou vlastnost tanečního mistra považuje muzikálnost.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři