O autorce

 

Historickému tanci se věnuji od roku 1997.
Vystupovala jsem na koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, byly to např. Letní slavnosti staré hudby v Praze, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní festival dvorských tanců v Krakově, Festival staré hudby a Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, Giostra Cavaleresca v Sulmoně, a další. Jako tanečnice jsem spolupracovala a vystupovala se soubory Alla Danza, La Fiamma, Fioretto, Chorea Historica, Regii Caroli Regis, Saltatio Vitae, Šlojíř a Villanella.

Zhruba od roku 2002 se věnuji badatelské činnosti a výuce dobových tanců.
Ve sféře bádání se zabývám především italskými a anglickými tanečními prameny raného novověku, realizované překlady z italštiny jsou uveřejněny na těchto stránkách v sekci Kategorie.
Další oblast mého badatelského zájmu tvoří taneční kultura "dlouhého" 19. století, se zaměřením na střední Evropu.

Ve výuce se zaměřuji hlavně na tance raného novověku (16. a 17. století) a kontratance v jejich vývoji a proměnách - od raných anglických forem (tzv. old country dances) přes typy užívané v 18. století a v napoleonské době (fashionable country dances, cotillion, anglaises...), až k jejich doznívání v průběhu 19. století (Kontratänze, ecossaises, quadrilles...)

Z realizovaných projektů a jiných počinů:
- množství tanečních akcí a výukových seminářů pro taneční a šermířské soubory, zájmová a občanská sdružení i pro veřejnost - podrobněji zde;
- Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov 2007 - taneční semináře pro účinkující a choreografie pro hlavní večerní programy;
- členka poroty taneční soutěže O Jílovské zlato zaměřené na historický a historizující tanec - od r. 2007;
- realizace historických plesů se souborem Alla Danza: I. ročník - 2008, VI. ročník - 2012VII. ročník - 2013;
- seminární práce Maestri di ballare v rámci Semináře hudby vrcholné renesance a raného baroka - Ústav hudební vědy FF UK Praha, 2013;
- příprava tanců a účinkování při hradní hostině na Festivalu dobové kuchyně na Šelmberku: 2. ročník - 20123. ročník - 2014;
- kmenová lektorka taneční třídy na festivalu Renesance Opočno - od r. 2013;
- realizace vlastních plesů Playford's Five O'Clock, věnovaných dobovým country dances - od r. 2014;
- bakalářská práce Teatro salone italiano v Praze a úspěšné absolvování bakalářského stupně na Ústavu hudební vědy FF UK Praha - červen 2014;
- Tanec pro muzikology, cyklus lekcí Ústavu hudební vědy FF UK, ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV - 2014/2015;
- účast v projektu Musica Rudolfina, zaměřeném na studium hudby a hudební kultury spjaté s činností dvora císaře Rudolfa II. - od r. 2014;
- realizace empírových plesů pro Morava napoleonská - od r. 2015.

Hana Tillmanová