Quadrille-Française - T

Francouzská čtverylka.
Zde v provedení dvou párů stojících proti sobě, dáma po pravici pána.

1. část – Le Pantalon (předehra: 8 taktů + figury: 32 taktů)
8 taktů předehra – poklony
Chaîne anglaise – anglický řetěz, pravá a levá ruka (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
demi Promenade (4 takty) + demi-Chaîne anglaise (4 takty)

2. část – L'Eté (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
začíná 1. dáma a 2. pán:
En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

3. část – La Poule (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
začíná 1.dáma a 2. pán:
Traversé (4 takty) + Retraverser LR, pak podají PR partnerovi a skončí v řadě (4 takty)
všichni: Balance (4 takty) + demi Promenade s partnerem – na protější místa (4 takty)
1. pán a 2. dáma (ti, kteří začínali) – En Avant et en Arrière (4 takty) + Dos-à Dos (4 takty)
všichni: En Avant et en Arrière (4 takty) + demi Chaîne anglaise (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, starší verze1) (předehra: 8 taktů + figury: 80 / 2x40 taktů)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty) 1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, novější verze2) (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána3) (8 taktů)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

Původ a vývoj:
Tanec vznikl pravděpodobně ve Francii koncem 18. století a zůstal v oblibě, s různými modifikacemi, po celé 19. století. Schematicky (pouze názvy figur, bez upřesňujících pokynů k provedení kroků a figur) je zapsán v mnoha dobových sbírkách. Během 19. století zůstávají bez podstatných změn první tři části. Čtvrtá část - La Trénise měla původně rozsah 40 taktů, později byla zkrácena na 24 taktů a někdy i byla vynechávána celá, pro údajnou podobnost s novou částí La Pastourelle, která byla přidána později v průběhu 19. století. Někteří taneční mistři ovšem ponechávali obě. Poslední část, původně zvaná jen La Finale, byla se vzrůstající oblibou kvapíku zcela změněna a tančila se pak jako párový kvapík s figurami, pod názvem La Saint-Simonienne.

1) Např. PAINE, James, Paine, of Almacks, Quadrilles [Paine's First Set], London ca1816.

2) Např. LINK, Karel, Čtverylka – quadrille française a dvořanka – quadrille a la cour, Praha 1888.

3) Karel Link konstatuje, že takto figuru vytvořil taneční mistr Trenits kolem roku 1800, že se „nyní“ ale tančí zjednodušeně, aby si snad tanečníci neutržili puknutí hlavy: tedy dámy si při svém samostatném přechodu nemění místa, a při druhém přechodu 1. dáma již zůstává stát na místě, a vrací se pouze 1. pán a 2. dáma.

Kategorie: Tance - empír | Tance - 19. století | Tancování