Quadrille-Française - T

Francouzská čtverylka.
Zde v provedení dvou párů stojících proti sobě, dáma po pravici pána.

1. část – Le Pantalon
8 taktů předehra – poklony
Chaîne anglaise – anglický řetěz, pravá a levá ruka (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
demi Promenade (4 takty) + demi-Chaîne anglaise (4 takty)

2. část – L'Eté
8 taktů předehra
začíná 1. dáma a 2. pán:
En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

3. část – La Poule
8 taktů předehra
začíná 1.dáma a 2. pán:
Traversé (4 takty) + Retraverser LR, pak podají PR partnerovi a skončí v řadě (4 takty)
všichni: Balance (4 takty) + demi Promenade s partnerem – na protější místa (4 takty)
1. pán a 2. dáma (ti, kteří začínali) – En Avant et en Arrière (4 takty) + Dos-à Dos (4 takty)
všichni: En Avant et en Arrière (4 takty) + demi Chaîne anglaise (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

Původ:
Tanec vznikl pravděpodobně ve Francii koncem 18. století a zůstal v oblibě, s různými modifikacemi, po celé 19. století. Schematicky (pouze názvy figur, bez upřesňujících pokynů k provedení kroků a figur) je zapsán v mnoha dobových sbírkách.

Kategorie: Tancování | Tance - 19. století | Tance - empír