Terminato

Napřed trochu italštiny: výraz terminato je odvozen od termine, což je hranice, výraz, termín, člen, term, mezník, článek, lhůta, nebo terminare, což znamená ohraničit, ukončit.

Tento výraz používá Fabritio Caroso při popisu tanců ve své druhé sbírce nazvané Nobiltà di Dame (1600). Např. u popisu cascardy Alta Regina (druhý tanec v pořadí) autor v závěru první části tance vysvětluje, že je to Passeggio terminato (Promenáda Ukončená), protože se levou nohou dělá totéž co poté nohou pravou. Takto je to podle něj správně a podle Teorie.

Často také používá výraz Tempo Terminato (Část Ukončená). V tanci Amorosina Grimana se Caroso na toto téma docela poeticky rozpovídal a uvádí, že jako kus země se rovnoměrně dělí mezi dva bratry a vymezí se hranicí (termine), tak i každá noha, neboť obě nohy bratry jsou1), dostane svůj stejný ohraničený díl pohybů. Kromě toho uvádí, že je to jeho vlastní přínos (alespoň v tomto tanci a dalších tancích sbírky Nobiltà di Dame) a že je to takto správně podle teorie, na niž se ve zmíněné sbírce často odvolává.

Ve své první sbírce Il Ballarino ještě Caroso na podobné symetrii netrvá.

U Negriho se s tímto výrazem nesetkáme.

1) V italštině je noha - il piede - rodu mužského.

Kategorie: Enc-Cinquecento