Výuka tance

Hlavní témata tanečních kurzů a seminářů:

Vrcholná renesance - 16. století
Country dances / Kontratance v proměnách času
Empír - přelom 18. a 19. století

Na dalších tématech se lze podle možností domluvit.

Formy výuky:

Výuka tanců na plese Playford's Five o'Clock, foto Páv Lučištník

Výuka pro veřejnost v Praze
Sobotní jednorázové taneční semináře, které probíhají od podzimu do jara, většinou jednou či dvakrát do měsíce.
Výuka bývá šestihodinová (10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00), počítá se s přestávkou na oběd.
Zaměření jednotlivých seminářů vychází z hlavních témat uvedených výše (podrobné informace najdete po prokliknutí).

Výuka "na míru" pro zájmové skupiny
Často si mě najímají skupiny historického tance, šermu, nebo různá zájmová sdružení z různých míst České republiky, s vlastními konkrétními požadavky. Byly to např. výuka tanců různých historických období, taneční a jevištní průprava, zdokonalování tanečního stylu, tvorba choreografií, sestavení repertoáru pro vystoupení nebo ples, výuka tance na historických slavnostech, taneční worskhopy, tancovačky…
S některými skupinami takto spolupracuji již několik let.
Konkrétní forma výuky závisí na vzájemné dohodě, snažím se maximálně vyjít vstříc potřebám zadavatelů.

Přehled již realizovaných tanečních seminářů a výukových akcí