006 - Avvertimento 6 - Sotto piedi

DOPORUČENÍ ŠESTÉ.
SESTO AVVERTIMENTO.

Ale jak bych mohl vynechat sotto piedi, které jsou při tančení tak časté! Ty se
dělají tak, že levá noha je vpředu pozvednutá a když klesá, pozvedne se vzadu
pravá, její špička se pak položí k levé patě a tato levá
se pozvedne do vzduchu. Jí se pak pokračuje a udělají se další, jak náleží,
tolik, kolik je jich ve variaci zapotřebí.

MA come potrò io lasciare i sotto piedi tanto frequenti nel ballare; i quali
si fanno stando col piè sinistro inanzi alto, nel calare esso piede si alzarà
il destro indietro, col detto si ponerà la punta al calcagno del sinistro, & esso
sinistro s'alza in aria, & con esso si segue à farne delli altri, secondo l'occorrenza,
se ne faranno quanti faran bisogno alle mutanze.

Kategorie: Negri - Regole 2