02 - Riverenza grave

REGOLA II - DELLE RIVERENZE, & PRIMA DELLA GRAVE
(o poklonách, & nejprve o té důstojné)

REGOLA II - Riuerenze, & prima della graue.

Riverenza grave se dělá tak, že se tělo drží pěkně vytažené z pasu,
i nohy jsou natažené, levá noha je o něco více než o polovinu vpředu před pravou,
ve vzdálenosti od ní asi čtyři palce (dita). Upozorňuji, že špičky
obou dvou nohou mají být pěkně rovné. A protože ve většině
balletti je v hudbě osm celých dob (battute perfette), které tvoří šestnáct
čtvrťových dob (battute ordinarie)1), je tedy třeba vědět, že
celá Riverenza začíná a končí ve čtyřech prvních úderech a ve čtyřech posledních
budou dvě Continenze, jak bude řečeno na příslušném místě. Dívají se na sebe.
A jak jsem řekl, na první dobu mají mít levou nohu vpředu, s tváří
obrácenou směrem k dámě a ne tak, jak to dělají jiní, kteří ji otáčejí
směrem k okolním, kteří stojí naproti; tento způsob
vzbuzuje dojem, že opovrhují dámou, s níž chtějí tančit, a tu
mají celou svou náklonností neustále ctít a uctívat. Na druhou dobu
mají táhnout levou rovně dozadu, tak aby se špička
této nohy ocitla v páru s pravou patou, drží ji rovně na zemi a ne tak,
že je špička u paty částečně pozvednutá. A upozorňuji, že když se táhne
noha dozadu, má se trochu sklonit hlava a tělo má tento skutek doprovázet
co možná největším půvabem, a obě kolena jsou
pěkně rozložená. Na třetí dobu mají nohy spolu s tělem poklesnout dolů
kolena se poněkud rozevřou, pěkně a půvabně.
Na čtvrtou a poslední dobu se mají zvednout a navrátit levou nohu do páru
k pravé, tělo a hlava se zvedají spolu.

La Riuerenza graue si fa tenendo ben distesa la vita, & le
gambe, con la metà del piè sinistro più innanzi del destro,
& lontano quattro dita da quello, auertendo che le punte de
tutti due li piedi stieno ben diritte. Et perche nella maggior parte de
i Balletti interuengono otto battute perfette di Musica, che sono sedici
battute ordinarie; però si ha da sapere, che nelle quattro prime battute
si principia, & finisce tutta la Riuerenza: & nelle quattro vltime,
le due Continenze, come sì dirà al suo luogo. Nel primo tempo, si stà
in prospettiua col piè sinistro innanzi, come ho detto, e con la sua faccia
volta verso quella della Donna: & non come fanno altri, che la tengono
volta verso i circonstanti, che gli stanno all'incontro: nel qual modo
pare che sprezzino la Dama con la quale vogliono ballare: & la quale
con ogni affetto si deue sempre riuerire, & honorare: Nel secondo,
si ha da tirar' il piè sinistro in dietro per dritta linea, tal che la punta
d'esso sia pari al calcagno destro: tenendolo spianato in terra, & non
punto eleuato dalla parte del calcagno: auertendo nel tirar che farà il
piè in dietro, di chinar'alquanto seco la testa, & la persona, accompagnando
quell' atto con quella gratia che meglio saprà, & tenendo ambedue
le ginocchia ben distese. Nel terzo, si deono calar giù le gambe insieme
con la persona, allargando alquanto le ginocchia con bella gratia.
Nel quarto & vltimo, deue alzarsi, tornando il piè sinistro al pari del
destro, & alzando la persona, & la testa insieme.

Udělal jsem začátek Riverenzy levou nohou, protože tím se od srdce dává najevo
úcta oné osobě a také proto, že stálost
a stabilita našeho těla spočívá v pravé noze, která se nikdy nesmí pohnout první,
když se dělá poklona (Riverenza), ani v tančení. Připomínám také, že
každý skutek nebo pohyb na začátku tanců se vždy musí dělat
levou nohou.

Ho fatto cominciar la Riuerenza col piè sinistro, perche si mostra
di riuerire quella persona di cuore; & ancho perche la fermezza, &
stabilit à del nostro corpo è il piè destro: ilquale non deue mouersi mai primo
nel fare la Riuerenza, nè meno nel Ballare. Auertendo anco, che
ogni atto, ò mouimento nel principiar de' Balli sempre si deue fare col
piè sinistro.

A nechci opomenout říci ani to, že mnozí tuto Riverenzu
dělávají různě; stručně tolik, že někteří stojí na obou nohách, když ji začínají,
levou nohu táhnou dozadu bokem téměř rovnou a stojí
s nohama rozkročenýma a špičkou zmíněné nohy na zemi. Jiní ji táhnou
trochu dozadu a zakříží ji za pravou, další ji také táhnou
dozadu a nechají její špičku vzadu za pravou patou.
Další ji táhnou tak, že otočí tělo, a drží ji vzadu špičkou
na zemi. Všechny tyto způsoby jsou nanejvýš nezpůsobné a hrubé,
proto je chci zmínit a upozornit každého, aby se jich varoval a protivil si je.

Nè voglio lasciar di dire, che da molti questa Riverenza vien
diuersamente fatta, conciosiache, alcuni trouandosi à piè pari nel cominciarla,
tirano il piè sinistro in dietro per fianco quasi per dritta linea, et stanno
con le gambe distese & con la punta del detto piede in terra; altri, tirandolo
vn poco indietro, lo incrocicchiano attorno il destro: altri, tirandolo
pure indietro, restano con la punta di quello dietro il calcagno del destro:
& altri lo tirano volgendo la persona, et tenendolo con la punta indietro
in terra: i quali modi tutti, perche sono sgarbatissimi, & brutti, ho
voluti notare per auertir ciascuno à fuggirli, & à schifarsene.

1) Výraz ordinario se používá i ve významu 4/4 – čtyřčtvrteční.

Kategorie: Il Ballarino - Regole