04 - Riverenza semiminima in Balzetto fatta alle Cascarde

REGOLA IV - DELLA RIVERENZA SEMIMINIMA IN BALZETTO FATTA ALLE CASCARDE
(O poloviční malé pokloně ve skůčku, která se dělá v cascardách)

Tuto poloviční malou poklonu (Riverenza semiminima) ti staří mívali ve zvyku dělat
v tancích (Balli) i cascardách tak, že byli na začátku na obou nohách, nechali
projít dva údery (battute), pak trochu vysunuli levou nohu
dopředu, vrátili ji nazpět k pravé, pak se poněkud nadzvedli na obou
dvou, způsobem, jakým se dělá skůček (balzetto), a dopadli dolů na konci čtvrtého úderu.
A protože se tento skutek dělával za polovinu půlové noty (minima), nazývá se
semiminima1). Ale podle mého mínění, protože tento dopad na obě nohy
vypadá směleji, když je v něm Cadenza, než Riverenza, budu tedy v budoucnu
tento skutek pro jeho skutečnost nazývat Cadenza v cascardách (Cadenza alle Cascarde). Nuže
v úvodu této poklony (Riverenza) nabádám, aby se dělala způsobem, který je
uvedený výše u Riverenza minima, neboť takto bude nanejvýš půvabná
a správná.

Qvesta Riuerenza Semiminima, soleuano gli antichi fare
ne i Balli alle Cascarde col stare nel principio d'esse à piè pari; lasciando
passar due battute; poi alzando alquanto il piede sinistro
innanzi, lo ritornauano à piè pari, poi alzandogli alquanto tutti
due, in guisa di fare vn balzetto, gli calauano nel fine della quarta battuta.
Et perche quest'atto si faceua in una meza minima, si dimanda
semiminima. Ma almio giudicio, perche questo cader' à piè pari
pare più tosto c'habbia della Cadenza, che della Riuerenza; però nell'auenire
chiamerò quest'atto per vera Cadenza alle Cascarde. Hora nel
principiare detta Riuerenza, essorto, ch'ella si faccia nel modo, chè si è
detto di sopra nella Riuerenza minima; che così verrà ad essere vaghissima,
& giusta.

1) Výraz semiminima bychom snad mohli přeložit jako čtvrťová, s ohledem zmíněnou půlovou notu.

Kategorie: Il Ballarino - Regole