06 - Cinque passi

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola VI z Trattato Secondo

REGOLA VI.
Tabulka prvních pětikroků (cinque passi), campanelle a fioretti, a pak capriole
řezané nad nohou.
Základní pětikroky, které se dělají v chození dopředu, jak ukazuje
předložený obrázek.

REGOLA VI.
Tavola delli primi cinque passi, & della campanella, è fioretti, è poi delle capriole
spezzate sopra un piede.
Delli primi cinque passi, che si fanno andando innanzi, come si dimostra nel
presente dissegno.

Dělají se tímto způsobem: Na začátku se stojí na místě se vzpřímenou postavou,
a nohama dobře rovnýma a uvolněnýma1), s levou nohou na čtyři prsty vpředu u pravé,
téměř v rovné linii, se špičkou nohy trochu ven,
nohy i kolena mají zůstat pěkné rovné a uvolněné. Tělo se drží
nad pravou nohou, udělá se skůček levou nohou a přitom se pozvedne vpředu pravá,
pak se při dopadu pozvedne levá, potom pravá, a levou se udělá cadenza
tohoto pětikroku; půvab a elegance se tomu dodá tím, že se trochu rozevřou kolena.
Pak se udělá totéž na noze pravé, a stále se jde dopředu.
Stejným způsobem se popsané kroky dělají i v točení, a dělají se dvojím způsobem.
Ten první je uveden.

SI fanno in questo modo. Prima stando in passo con la persona dritta,
e le gambe ben distese, co'l piè sinistro quattro dita innanzi al destro,
quasi à dritta linea, con la punta del piè un poco in fuora,
acciò che le gambe, & le ginocchia stiano ben dritte, fermando la
vita sopra il pie destro, si farà un saltetto col pie sinistro, alzando il destro innanzi,
poi calando si alza il sinistro, poscia il destro, & co'l sinistro si fà la cadenza
delli cinque passi con dargli gratia, allargando alquanto le ginocchia;
doppò si farà il medesimo sopra il pie destro, andando sempre innanzi; col
medesimo ordine, si faranno anco intorno li detti passi, & si fanno in due modi,
Il primo come s'è detto.

Při druhém [způsobu] se dělají stejně, jako ty první; poté, co byly udělány dva kroky, jeden pravou
nohou a druhý levou, udělají se dva kroky dopředu (s) pravou nahoře (alto), druhý krok
trochu výše (più alto) než první. Pak jeden krok levou trochu rychleji,
a cadenza onou levou; tyto jsou na šest úderů v jednom taktu.

Nel secondo si fanno, come li primi doppò fatti due passi l'uno col pie destro, &
l'altro co'l sinistro si fanno due passi innanzi col destro alto, & il secondo passo
un poco più alto, che il primo. Poi un passo col sinistro un poco più presto,
& la cadenza con esso sinistro; Queste sono sei botte in un tempo.

1) Disteso znamená, kromě jiných významů natažený a uvolněný.

Kategorie: Negri - Regole 2