16 - Cinquepassi in contratempo con fioretto

REGOLA XVI.
O pětikrocích contratempo s fioretto a dupnutím (battuta) levé před
špičkou pravé nohy.

REGOLA XVI.
Delli cinque passi contratempo con un'fioretto, & una battuta in terra innanzi alla
punta del piè destro co'l sinistro.

Dělají se tímto způsobem: udělá se jeden fioretto contratempo pravou
s pozvednutím levé nohy nad pravou s dvojím chvěním (tremate) nohy,
udělá se jedno dupnutí (battuta) bříškem nohy na zem před zmíněnou pravou
nohou, jedno zanožení (botta indietro), jeden sottopiè, a tou levou
se udělá cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se s hbitostí. Potom
se to udělá stejně i levou nohou. Podle stejního řádu se uvedené kroky
dělají i v točení. Dělají se na šest způsobů, první tak, jako výše.

SI fanno in questo modo; si farà un'fioretto contratempo co'l destro
alzando il piè sinistro sopra il destro con due tremate di piede, &
una battuta dando del petto del piede sinistro in terra, innanzi al destro
col detto piede; una botta indietro, & una sottopiè, e con esso sinistro
si farà la cadenza; Queste sono otto botte, & si fanno con prestezza: dopo
si farà altretanto co'l piede sinistro, & co'l medesimo ordine si fanno ancora
intorno li detti passi. Si fanno in sei modi, Il primo si fà come di sopra.

Ve druhém se udělá fioretto, skůček, chvění (tremar) nohou, dupnutí tak jako
předtím, dvě ricacciate, jedna levou a druhá pravou nohou, a cadenza
levou nohou. Tyto jsou v devíti úderech (botte), a dělají se s velkou hbitostí.

Nel secondo si farà il fioretto, il saltino, il tremar di piedi, & la battuta, come si è
fatto prima, & due ricacciate; l'una col piè sinistro, l'altra co'l destro, & la cadenza
co'l piè sinistro. Queste sono nove botte, e si fanno con gran prestezza.

Ve třetím se udělá fioretto, skůček, chvění (tremare) nohou, a dupnutí (battuta), jako
předtím; toto vše bez fioretto se udělá podruhé (altra volta) zmíněnýma nohama,
potom tři výsuny (botte) pravou, jeden dozadu za levou nohu, druhý dopředu
a v dalším se řečená noha umístí dopředu na zem, obrací se pravým bokem, a udělá se
cadenza levou. Tyto jsou v deseti úderech (botte), a dělají se s největší
hbitostí.

Nel terzo si farà il fioretto, il saltino, il tremare de'piedi, e la battuta, come si è
fatto prima; tutto questo senza il fioretto si farà un'altra volta con li detti piedi,
dopo tre botte col destro, una addietro alla gamba sinistra, l'altra innanzi, e
l'altra si metterà il detto piè in terra innanzi, voltando il fianco destro; e si farà
la cadenza col sinistro. Queste sono dieci botte, & si fanno con grandissima
prestezza.

Ve čtvrtém se udělá fioretto, skůček, chvění (tremare) nohou a dupnutí (battuta), jako
předtím. Potom dva skůčky dopředu na spárovaných nohách se dvěma výsuny (botte), jeden dozadu, druhý
dopředu pravou, obrátí se zmíněným řečeným bokem a udělá se cadenza levou. Tyto
jsou v devíti úderech (botte), a dělají se se velkou hbitostí.

Nel quarto si farà il fioretto, il saltino, & il tremare de'piedi, e la battuta, come
prima. doppo due saltini inanzi a'piè pari con due botte, una indietro, l'altra
inanzi co'l destro, voltando il detto fianco, e si farà la cadenza co'l sinistro. Queste
sono nove botte, e si fanno con gran prestezza.

V pátém se udělá fioretto, skůček, chvění (tremare) nohou, a dupnutí (battuta), jako výše.
Potom skok na noze levé s pozvednutou pravou, tou krok dopředu
a capriola spezzata čtverná levou nohou,
a tou se udělá cadenza. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se s hbitostí.

Nel quinto si farà il fioretto, il saltino il tremare di piedi, e la battuta, come di sopra,
doppo un'salto sopra il piè sinistro co'l destro alto, & un'passo inanzi co'l
detto, & una capriuola spezzata passata quattro volte co'l piede sinistro, e con
esso si fà la cadenza. Queste sono otto botte, & si fanno con prestezza.

V šestém se udělá fioretto, skůček, chvění (tremar) nohou, dupnutí (battuta), jako se to dělalo
předtím. Potom zanožení (botta dietro) levou nohou a krok dopředu pravou,
položí ji na zem a obrací se zmíněným bokem, udělá se krok dopředu a cadenza
levou nohou. Tyto jsou v osmi úderech (botte), a dělají se rychle.

Nel sesto si farà il fioretto, il saltino, il tremar de piedi, & la battuta, come si è fatto
prima. doppo una botta dietro la gamba sinistra, & un'passo inanzi col destro
ponendolo in terra, e voltando il detto fianco si farà un'passo inanzi, & la cadenza
col piè sinistro. Queste sono otto botte, e si fanno presto.

Kategorie: Negri - Regole 2