20 - Ripresa minima

PRAVIDLO dvacáté - O malé riprese.

REGOLA XX - Della ripresa minima.

Ripresa minima se má dělat za dobu jedné půlové(?) noty (battuta minima), jak se předvede,
ovšem tak, že se rozmělní a udělá se to takto: levá noha je dva nebo tři
prsty vpředu před pravou a pouhé dva1) prsty daleko od ní, obě jsou srovnané
na zemi. Pak se má pohnout oběma patami směrem doleva
nebo doprava, podle toho, kam se to má dělat. A pak se dělají podle stejného řádu, postupně
se jich udělá tolik, kolik si tanec žádá. Doporučuji držet nohy
pěkně rovné a tělo vzpřímené, a nedělat přitom nějaké pohyby rukama či
hlavou.

LA ripresa minima si ha da fare nel tempo d'una battuta minima, come si dimostra:
però sminuendola; il che si fa con tenere il piè sinistro due, o tre
dita più innanzi del destro, & due dita sole distante da quello; amendue spianati
in terra. poi s'hanno da muovere insieme le calcagna verso la parte sinistra
ò destra, s'habbia da fare, & doppo quelli le farete co'l medesimo ordine precedendo
à farne tanti, quanti comanderà'l ballo avvertendo à tener le gambe
ben distese, & la persona dritta senza far alcuno movimento di mano, ò di
testa.

1) Caroso má na tomto místě jeden.

Kategorie: Negri - Regole 3