22 - Ripresa grave

REGOLA XXII - RIPRESA GRAVE

Riprese gravi se dělají tak, že osoba stojí na spárovaných nohách (à piè pari),
nejprve pohne levou nohou do strany a oddálí ji čtyři palce (dita) od pravé,
potom trochu pozvedne obě paty, pak přiblíží
pravou k levé a obě dvě mají klesnout spolu. Na každou celou dobu (battuta perfetta)
se má dělat jedna Ripresa, jak můžete vidět v hudbě,
dělají se větší nebo menší, jak v kterém tanci.

Le Riprese graui si fanno trouandosi la persona à piè pari, mouendo
prima il piè sinistro per fianco quattro dita distante dal destro,
& dopò leuando vn poco amendue i calcagni: poi giugnendo
il destro al sinistro, gli ha da calar tutti due insieme: & ogni battuta
perfetta s' ha da far' una Ripresa, come potete vedere nella Musica:
facendone più & meno, secondo che si trouerà ne i Balli.

Kategorie: Il Ballarino - Regole