22 - Trabuchetto grave

PRAVIDLO dvacáté druhé - O způsobu dělání trabuchetto grave.

REGOLA XXII - Del modo di fare il trabuchetto grave1)

Trabuchetto grave se dělá tímto způsobem: osoba stojí na
spárovaných nohách a má ukročit stranou levou nohou na způsob skůčku, jednu
píď (palmo) vzdáleně od pravé. V době (tempo), kdy se levá klade
na zem, se má pozvednout pravá a přiblížit se k levé asi na dva prsty,
lehce na špičce nohy. Obě nohy se mají držet
pěkně rovné, prová se ale nemá dotýkat země. Pak pravá noha ukročí
na místo, kde byla předtím, a levou se má udělat totéž,
co předtím pravou. Doporučuji nést se při každém trabuchetto s jistou hrdostí (pavoneggiarsi)
a dělat je hbitě a obratně. A ošklivit si to, co mají ve zvyku ti,
kteří poté, co na začátku udělají skůček nohou
levou a jak jsem řekl, přinožují k ní pravou, vedou ji
špičkou nohy k levé tak neotesaně, že to vypadá spíše jako
kopnutí, a udělají to pak i levou nohou. Tohoto zlozvyku
je třeba se vystříhat a ten, kdo ho používá, by si ho měl opravit a zlepšit.
Doba (tempo) každého z těchto trabuchetti v hudbě je jedna celá doba (battuta perfetta).

SI fa'l trabocchetto grave in questo modo cioè trovandosi la persona à
piè pari hà d'allargare per fianco in modo di saltetto il piè sinistro un
palmo lontano dal destro, & nel tempo medesimo che'l sinistro si posa
in terra; s'ha da levar il destro, giungendolo intorno a due dita vicino
al sinistro, leggiermente in punta di piedi tenendo ambedue le gambe
ben distese, non toccando però con esso piè destro la terra; poi ritirando'l pie
destro al luogo, dove si trovaua; s'hà da ritornare col sinistro a far l'effetto,
c'haurà fatto col destro avvertendo di pavoneggiarsi alquanto ad ogni trabucchetto,
& farlo con agilità, & destrezza di vita, & schivando di farlo com'altri
costumano; i quali doppo che hanno nel principio fatto'l saltetto col pie
sinistro, nell'accompagnare, com'hò detto'l destro a quello; lo tirano con la
punta del piede tanto sgarbatamente dietro al sinistro che paiono più tosto tirar
calci, che altro, & il medesimo faranno poi col sinistro dal qual difetto
è da guardarsi, & chi l'usa doveria correggersi, & emendarsene; il tempo di
ciascun di questi trabucchetti è una battuta perfetta di musica.

1) Až na vyložené maličkosti se popis shoduje s Carosovým popisem.

Kategorie: Negri - Regole 3