24 - Fioretto ordinario

PRAVIDLO dvacáté čtvrté - O způsobu, jak se má dělát fioretto ordinario v tancích (balletti).

REGOLA XXIIII - Del modo di fare il fioretto ordinario alli balletti.

Fioretto ordinario se má v tancích (balletti) dělat ne vysoko nad zemí, ale rovně (ploše)
a pevně. Levá noha se pozvedne čtyři prsty vysoko od země a vysune se
dopředu ke špičce pravé, ale ve vzdálenosti dva prsty od ní;
kolena jsou dobře natažená a uvolněná. Pak se na stejnou dobu (tempo) trochu pozvedne tělo
a udělá se skůček (balzetto); levá noha se má pak ocitnout tam, kde zpočátku byla,
a pravá je natolik vpředu, aby její pata bylo blízko levé špičky a ve
vzdálenosti dva prsty od ní, a na špičkách nohou. Pak vyrazí levá, která se má
položit na místo pravé; ta se má pozvednout, tak jako se to udělalo levou, když
řečený fioretto začínal, a má se dodržovat tentýž řád, který byl dodržován
u levé, tělo má být krásné, kroky hbité a lehké, a nohy se mají klást
na zem natažené. Každý z těchto fioretti se má dělát na jedné battuta minima.
Abych nebyl zdlouhaý, o dalších různých fioretti pojednávat nebudu, protože
jsem o nich dosti pohovořil v pravidle o fioretti v gagliardě.1).

IL fioretto ordinario alli balletti s'hà da fare non alto da terra, ma piano
e sodo, levando'l piè sinistro alto quattro dita da terra, & spingendolo
innanzi alla punta del destro; ma distante da quello due dita con
le ginocchia distese; poi ad un tempo istesso, levandosi alquanto con la persona
fatto un balzetto; ha da trovarsi col piè sinistro, dove prima l'haveva, &
co'l destro tanto innanzi, che'l calcagno sia vicino alla punta del sinistro, &
distante due dita da quello, & in punta di piedi; poi levando'l sinistro, ha da
porlo nel luogo del destro; il quale ha da alzarsi, come fece del sinistro, quando
cominciò'l detto fioretto, & ha da tener il medesimo ordine, che tiene del
sinistro, con ornare la vita; & con andare agile, e leggiero, e con posare il piede
in terra spianato; il tempo di ciascun di questi fioretti si farà in una battuta
minima, de gl'altri fioretti diversi non ne tratterò per non essere lungo; poiche
a bastanza n'ho discorso nella regola de'fioretti alla gagliarda.

1) Tato regole se nachází v druhém traktátu sbírky.

Kategorie: Negri - Regole 3