32 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXXII

Tento skok se udělá tak, že se stojí zády ke střapci,
s levou nohou vpředu; tu pak hodí dozadu pozvednutou, výše; zmíněná noha
se pak nechá klesnout přes1) pravé koleno na zem se špičkou
nohy zvednutou tak, aby se nedotkla země. Pak se pozvedne na levé noze a položí
pravou k patě levé nohy, ve stejné době (tempo) vyskočí vší silou
a dotkne se střapce pravou nohou; dopadne lehce na totéž
místo. Tento skok je obtížný.

QUesto salto si farà stando con la schiena rivolta verso il fiocco, fermandosi
co'l piè destro inanti; poi si butterà indietro, alto; la detta gamba
si lascierà poi cadere sopra il ginocchio destro in terra colla punta
del piè alto che non tocchi terra. poi si alzerà sopra il piè sinistro mettendo
il destro al calcagno del detto, in un'istesso tempo si leverà con tutta la vita,
toccando il fiocco co'l piè destro, e cascando leggiermente nel medesimo
luogo: questo salto è difficile.

1) Sopra má více významů: nad, výše, nahoře, nahoru, na, přes, za. Doporučuji podumat si nad jejím možným významem v provedení tohoto skoku.

Kategorie: Negri - Regole 2