34 - Salto riverso

REGOLA XXXIIII – DEL SALTO RIVERSO
(O obráceném skoku)

Osoba stojí na spárovaných nohách trošku rozkročených, udělá
Zoppeto s pravou na zemi, levou unoží dozadu
a udělá s ní Sottopiede doprava, tato pravá se hned unoží
dopředu, potom se celým tělem otočí doprava a udělá
jeden skok v točení. Dopadne na špičky, s nohama u sebe, kolena
trochu rozevřená, aby tomu dodala půvab.

La persona starà à piedi pari vn poco larghetti: & facendo vn
Zoppetto col destro in terra, tirarà il sinistro indietro inarborato,
col quale farà vn Sottopiede al destro, ilqual destro subito s' inarborerà
dinanzi: dopo voltandosi con tutta la persona à man destra, farà
vn salto tondo, lasciandosi cader in punta di piedi stretti, & con le ginocchia
alquanto larghette per darle vn poco di gratia.

Kategorie: Il Ballarino - Regole