35 - Salti tondi

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XXV z Trattato Secondo.

REGOLA XXXVI1)

První točený skok (salto tondo) se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělají se
dvě campanelle ve skůčku s pozvednutou zmíněnou nohou, noha je rovná
a špička nahoru. Udělá se ještě jeden skok s dopadem na spárované nohy, pak vší silou
vyskočí, kolik jen může, a otočí se doleva,
dopadne na totéž místo na špičku nohy2), kolena trochu rozevřená.
Jsou to tři údery (botte), jak ukazuje obrázek.

IL primo salto tondo si fà fermandosi col piè sinistro inanzi, è si faranno
due campanelle in un saltino col detto piè alto, è con la gamba stesa,
& la punta alta, si fà anco un salto cascando à piè pari, poi si leverà
con tutta la persona quanto più potrà, voltando intorno alla sinistra,
cascando nel medesimo luogo in punta di piè con le ginocchia un poco larghe;
& sono tre botte, come nella figura si dimostra.

Druhý se dělá tak, že se stojí s levou nohou vzadu, zmíněnou nohou se udělá jeden krok v kruhu,
a jeden skok na spárovaných nohách, a v téže době (tempo), vyskočí, nakolik
jen v točení může, a dopadne na totéž místo s koleny trochu
rozevřenými; a jsou to tři údery (botte).

Il secondo si fà fermandosi col piè sinistro indietro, è si fa un passo in circolo co'l
detto piè, è un salto à piè pari, e in un'istesso tempo, si leverà il salto, quanto
più si potrà intorno, cascando nel medesimo luogo con le ginocchia un poco
larghe, e son tre botte.

Třetí se dělá stejným způsobem, jako ten první; rozdíl je v tom, že se udělají tři skoky na
spárovaných nohách. První jednu píď (palmo) vysoko od země, druhý dvě a třetí tří pídě, a všechny
v točení s dopadem na totéž místo, jsou to tři údery (botte).

Il terzo si fà nel modo, come il primo, e la differenza è, che si fanno tre salti à piè
pari; il primo alto un palmo da terra, il secondo due; il terzo tre palmi; e tutti
intorno cascando nel medesimo luogo, & sono tre botte.

Čtvrtý se dělá tak, že se stojí ve výhledu s levou nohou vpředu. Udělají se tři skůčky
dopředu a mění se nohy: jeden (s) pravou, druhý (s) levou a další (s) pravou,
s dopadem na spárované nohy. V téže době (tempo) vyskočí a otočí se
dvakrát doleva. Dopadne na zmíněné místo ve výhledu, jsou to čtyři
údery (botte).

Il quarto si fà stando in prospettiva col piè sinistro inanzi. si fanno tre saltini
inanzi scambiando li piedi un col destro, l'altro col sinistro, & l'altro col destro,
cascando a piè pari, & in un medesimo tempo si leverà il salto intorno
due volte alla sinistra cascando nel detto luogo in prospettiva, & sono quattro
botte.

1) V originále má sice číslo XXXVI, tedy 36, ale v pořadí je třicátá pátá.

2) Není zcela zřejmé, jestli na obě, nebo na jednu, Používá tu jednotné číslo pro špičku, u nohou už to tak jasné není.

Kategorie: Negri - Regole 2