37 - Salti da rovescio

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XXXVII z Trattato Secondo

REGOLA XXXVII

Způsob, jak se naučit pět obrácených skoků (salti da rovescio), které se dělají s odrazem od země na (sopra)
jedné noze, v jednom taktu (tempo) gagliardy.

Modo d'imparare i cinque salti da rovescio, che si fanno levandosi da terra sopra
un'piede, in un'tempo della gagliarda.

První obrácený skok (salto da rovescio) se dělá tak, že levá noha
je nakročená vpředu, na ní udělá se skůček dopředu na (sopra) a krok
dozadu nohou pravou, špička levé se dá k pravé patě
a ve stejné době (tempo) vyskočí tolik, kolik
jen dokáže, a dvakrát se otočí doprava s nataženýma nohama, zastaví se
ve výhledu na spárovaných nohách, kolena trochu rozevřená, aby se tomu dodal
co největší půvab a elegance. Jsou to čtyři údery (botte).

IL primo salto da rovescio si fà stando in passo col piede sinistro,
inanzi, è si fà un saltino inanzi sopra il detto piede, & un'passo
indietro co'l piè destro, mettendo la punta del sinistro al calcagno
del destro in un'istesso tempo alzandosi colla persona, quanto
più si potrà, è girando due volte attorno alla destra con le gambe stese, fermandosi
in prospettiva à piè pari, con le ginocchia un poco larghe, per darli
maggior gratia, è sono quattro botte.

Druhý se dělá s pokrčenýma nohama obdobným způsbem, se
skůčkem dopředu a krokem dozadu, levá noha se dá k pravé patě,
vyskočí nad zem a pokrčí obě nohy, levou za? (sopra)
pravou, dvakrát se otočí doprava a dopadne se na spárované nohy
na zmíněné místo. A jsou to čtyři údery (botte).

Il secondo con le gambe piegate si fà nel modo, che si è fatto l'altro, con un'
saltino inanzi un passo indietro, ponendo il piede sinistro al calcagno del destro,
e levandosi da terra, e piegando ambedue le gambe, la sinistra sopra la
destra, rivolgendosi due volte attorno alla destra, e cascando à piè pari nel
detto luogo, e sono quattro botte.

Třetí způsob s dopadem v kroku se udělá obdobným způsobem, jako skok uvedený výše, v něm se
ale dopadá na spárované nohy a v tomto se dopadne v kroku s pravou nohou vzadu na způsob
poklony (riverenza), točí se dvakrát doprava s pokrčenýma nohama
a dopadá se na uvedené místo. A jsou to čtyři údery (botte).

Il terzo modo cascando in passo, si fà nel modo del salto di sopra, ma in quello si
casca à piè pari, & in questo si casca in passo co'l piè destro in dietro in foggia
d'una riverenza, voltando intorno alla destra due volte con le gambe piegate,
e cascando nel detto luogo è sono quattro botte.

Čtvrtý se dělá tak, že se stojí v kroku s levou nohou vpředu, špička
této nohy se dá k pravé patě. Vyskočí se s pokrčenýma nohama tak jako
výše, dopadne se na spárované nohy na totéž místo a v téže době (tempo) vyskočí
do točeného skoku (salto tondo), točí se doleva s nataženýma nohama a dopadne na
spárované nohy. A jsou to tři údery (botte).

Il quarto si fa stando in passo co'l piè sinistro, inanzi è mettendo la punta del
detto piè al calcagno del destro si leverà un'salto con le gambe piegate, come
di sopra; cascando à piè pari nel medesimo tempo si leverà con tutta la
persona. Il salto tondo voltando alla sinistra con le gambe stese, e cascando à
piè pari, è sono tre botte.

Pátý s ostře vystrčenou nohou (gamba spiccata) se dělá tak, že se stojí s pravou nohou vpředu a touto
nohou se udělají dva krůčky v točení doprava, levá noha se připojí
k pravé a zmíněnou nohou se ve skůčku udělá zanožení a přednožení,
odrazí se od pravé nohy a vyskočí, kolik jen svede, vystrčí
nataženou levou nohu, jako by měl vykopnout, a táhne zmíněnou
nohu pod (sotto) podkolení pravé nohy. Při vystrčení nohy dopadne
na (sopra) pravou nohu se skůčkem na spárované nohy, a dopadne na zmíněné místo
s koleny poněkud rozšířenými, aby se tomu dodal patřičný půvab a elegance. A je to pět
úderů (botte).

Il quinto colla gamba spiccata si fà stando co'l piè destro inanzi, & co'l detto
piede si fanno due passetti attorno à mano destra, giungendo il piè sinistro
al destro co'l detto piede, è si fanno due botte indietro, & innanzi in un'
saltino, è si leverà il salto sopra il piè destro, quanto più si potrà spiccando
stesa la gamba sinistra, come s'havesse da tirare un calcio, e tirando la detta
gamba sotto la lacca del ginocchio destro; nello spiccare della gamba cascando
sopra il piè destro con un saltino à piè pari, e cascando nel detto luogo
con le ginocchia alquanto larghe per dargli la sua gratia, e sono cinque
botte.

Kategorie: Negri - Regole 2