37 - Salto riverso - ND

REGOLA XXXVII.
O Skoku obráceném.

REGOLA XXXVII.
Del Salto riverso.

D. Z toho co jste pověděl jsem pochopil, že jsou rozličné Skoky,
jaký je tento Skok obrácený (Salto riverso)?

D. DA cotesto vostro dire comprendo, che ci sono diversi Salti,
qual'è questo Salto riverso?

M. Je podobný, proto je třeba začínat stejně. Drže poněkud
vzdálené spárované nohy, uděláš jeden Zoppetto s pravou na zemi, & ve
vzduchu vzadu (s) levou, kterou uděláš jeden sottopiede k pravé,
kteroužto pravou ihned unožíš1) vpředu; potom se otočíš celým
tělem na stranu pravou, uděláš Skok točený (Salto tondo), nechávaje se dopadnout
na špičky nohou napjatých, & s koleny poněkud
rozšířenými, abys tomu dal podíl půvabu a elegance. Pro točení tedy
na opačnou stranu, vzal toto jméno
Skok obrácený (Salto riverso). Leč přejdu
ke Skoku
Střapcovému (Salto del Fiocco).

M. Egli è tale, che bisogna cominciare cosi. Tenendo alquanto
discosti i piedi pari, farai un Zoppetto col destro in terra, & in
aria in dietro col sinistro, col quale farai un sottopiede al destro, il
qual destro subito inarborerai dinanzi; dopò voltandoti con tutta
la persona à man destra, farai un Salto tondo, lasciandoti cadere
in punta de piedi stretti, & con le ginocchia alquanto
larghette, per dar loto gratia. Per voltarsi dunque
à man riversa, hà havuto questo nome
di Salto riverso. Ma passerò
al Salto del
Fiocco.

1) Použit tvar slovesa inarborare.

Kategorie: Nobiltà - Regole