39 - Zoppetto

REGOLA XXXIX - DEL ZOPPETTO

Zoppetto se dělá (osoba stojí na obou nohách u sebe nebo jiným způsobem
podle příležitostí, které se mohou používat v gagliardě) vysunováním
obou noh, jedna je trochu pozvednutá nad zem a druhá ji míjí směrem
dopředu. Dělá se jich tolik, kolik je ve variaci předepsáno.
A dělají se tak, že jedna noha je vysunutá dopředu, jako i podobně
vysunutá stranou. Tyto efekty dostaly jméno
Zoppetti, protože když je jedna noha vysunutá dopředu, půjde
do vysunutí druhá a přitom se poskakuje, jako by se vlastně kulhalo.

Si fa il Zoppetto (trouandosi la persona à piedi pari, ò in altri modi
secondo l'occorrenze che possono occorrere nella Gagliarda) alzando
amendue il piedi, l' vno vn poco alto da terra, & l' altro passandolo
innanzi: facendone tanti quanti si commanderà nelle Mutanze, et
questi si faranno così, tenendo l' vno de piedi alzato innanzi, come tenendolo
similmente alzato per fianco. I quali effetti hanno preso il nome
di Zoppetti, perche tenendo l' vno de i piedi alzato innanzi, si và
con l'altro alzandosi, & saltando, come se propriamente si zoppecasse.

Kategorie: Il Ballarino - Regole