41 - Capriole spezzate in aria - ND

REGOLA XLI.
O Capriolách sekaných ve vzduchu.

REGOLA XLI.
Delle Capriole spezzate in aria.

D. VÁS prosím abyste mi pojednal o těchto Capriolách sekaných.

D. VI prego à ragionarmi di queste Capriole spezzate.

M. Caprioly sekané ve vzduchu, se dělají stojíc osoba,
jak bylo řečeno, s nohou pravou trochu vpředu nalevo,
a pozvedne se levá, & ihned ji spustíc, pozvedne se pravá, & táhnouc ji
hbitě trochu dozadu, postrčí se ještě ihned dopředu; pak
spustíc pravou, udělá se ještě totéž levou; nesouc tělo
více než se může rovné: & protože tyto Caprioly sekané by byly
tímto způsobem neukončené; porot když se končí, pozvedajíc se udělá
Capriola čtverná, či paterná, jak lépe se vrací; na
konci kterýchžto, se nechá lehce dopadnout, jak bylo řečeno výše,
& má se opět nacházet nohama, jak byla začínána, jinak
by byla chybná, & prašpatná, na což nezapomeň. A nad to
řečeno ti bylo dosti, zbývá nyní abych ti pověděl o Capriole
proplétané.

M. Le Capriole spezzate in aria, si fanno stando la persona,
come s'è detto, col piè destro un poco innanzi al sinistro,
& s'inalza il sinistro, & subito calandolo, s'alza il destro, & tirandolo
presto alquanto in dietro, si spinge anco subito innanzi; poi
calando il destro, si fà anco il medesimo col sinistro; portando la vita
più che si può dritta: & perche queste Capriole spezzate restarebbono
in questo modo imperfette; però nel finirle, alzandosi farà
una Capriola in quarta, od in quinta, come meglio gli tornerà; al
fin delle quali, si lascierà cader leggiermente, come s'è detto di sopra,
& s'hà da ritrovare con i piedi, si come l'hà principiata, altrimente
sarebbe falsa, & pessima, che non ti scorderai. Et sopra ciò
havendoti detto à bastanza, resta hora che ti dica della Capriola
intrecciata.

Kategorie: Nobiltà - Regole