44 - Groppo

REGOLA XLIIII - Del Groppo
(O splétaném uzlu)

Když se dělá tento, tělo i nohy se nacházejí tak,
jak je tomu při způsobu, když má někdo v úmyslu udělat poklonu (Riverenza). Nejprve se
doleva udělá jeden Trabuchetto levou nohou, v téže době,
kdy se zmíněnou levou klesá, zakříží se vzadu pravá, tou
se udělá další Trabuchetto doprava a levá se zakříží
vzadu za pravou. Pak se levou udělá další Trabuchetto doleva,
za ni se zakříží pravá a tou (při jejím umístění na místo
levé, která se zvedá) se udělá jeden Sottopiede, s levou nohou unoženou vpředu
trochu šikmo stranou, ta se dá dozadu, dopředu se vysune
pravá a udělá se Cadenza, tím Groppo končí. A kvůli tomuto
křížení nohou, po způsobu splétání, dostal toto jméno.

Qvesto si fa, trouandosi con la persona, & con i piedi nel
modo che si stà quando si vuol far la Riuerenza; prima si fa
vn Trabuchetto alla sinistra col piè sinistro: & nel tempo medesimo
che si cala detto sinistro, s' incrocicchia di dietro il destro: con il quale
si fa vn' altro Trabuchetto alla destra, incrocicchiando il sinistro
dietro al destro: poi col sinistro si fa vn' altro Trabuchetto alla sinistra,
incrocicchiando dietro ad esso il destro: con il quale (ponendolo nel luogo
del sinistro, che và leuato) si fa vn Sottopiede, tenendo il piè sinistro innanzi
alquanto inarborato: & quello titando indietro, & innanzi spingendo
il destro, si fa la Cadenza, & finisce detto Groppo: Et per questo
incrocicchiamento di piedi à modo di groppo, ha preso cotal nome.

Kategorie: Il Ballarino - Regole