50 - Balzetti à piedi pari - ND

REGOLA L.
O Balzetti (Skůčcích) na spárovaných nohách.

REGOLA L.
De'Balzetti à piedi pari.

D. Pochopil jsem velmi dobře prve řečené pravidlo a podobně toužím pochopit
i to, co mi chcete vysvětlit o skůčcích (Balzetti).

D. HO molto ben capita la predetta Regola, e desidero dicapir
similmente questa, che de'Balzetti mi volete insegnare.

M. Řečené skůčky (Balzetti) se dělají tak, že osoba stojí na spárovaných nohách, mohou
se dělat i na nohách trochu nespárovaných, jedna od druhé jsou vzdáleny jeden palec (dito)
nebo dva. Pozvedne se oběma nohama od země asi na dva palce (dita)
a v téže době (tempo medesimo), kdy dopadnou, bude je držet
podobným způsobem, jímž se začínaly, trochu dále od místa, kde
se nacházely. Takto se přeskakuje skůčkem (Balzetto) doleva
či doprava, podle potřeby. Tento efekt, protože je podobný
tomu, co se děje při skocích (Balzi), dostal jméno skůček (Balzetto), a takto má být dělán.
Teď ti porozprávím o motanici Groppo.

M. Si fanno i detti Balzetti stando la persona à piedi pari, & anco
si possono fare à piedi un poco spari, distante un dito, ò due l'uno
dall'altro, con alzarsi intorno à due dita da terra con amendue li
piedi, & col calarli in un tempo medesimo, similmente tenendoli
nel modo, che s'hanno principiati, alquanto distante dal luogo dove
si trovavano; & cosi saltando in Balzetto, hor alla sinistra, &
hor alla destra, secondo l'occorrenze, questo effetto, perche è simile
à quello de'Balzi, hà pigliato nome di Balzetto, che và cosi fatto,
& del Groppo vengo à parlarti.

Kategorie: Nobiltà - Regole