Allemande

Nový název tradiční figury, která byla v popisech starších tanců (Old country dances) zvána back to back.
Anglické módní tance přelomu 18. a 19. století (Fashionable country dances) užívají pro tuto figuru odlišný název allemande.1)

Výraz Allemande se ve druhé polovině 18. století používal pro označení populárního párového tance středoevropského (rakouského) původu, zvaného také Ländler, pro nějž byly typické důmyslné a rozmanité figury spojené s podtáčením obou partnerů a proplétáním rukou.

1) Viz WILSON, Thomas, The Complete System of English Country Dancing, London 1820, s. 12.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance