Alta Visconte - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Alta Visconte

ALTA VISCONTE, AUTORŮV BALLETTO,
tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Camillu Marina a Visconte.

ALTA VISCONTE BALLETTO DELL'AUTTORE
si balla in due.
In gratia dell Illustriss. Sig. la Sig. Contessa Camilla Marina, e Visconte.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír a jeho dáma stojí tak, jak je vidět na
předloženém obrázku, on po pravé ruce dámy a naproti ní.
Pak spolu udělají .Rx. grave, jeden .P., jeden sotto piede,
a cadenza stranou doleva touto nohou, potom
udělají totéž doprava touto nohou. Udělají dvě .P*. brevi,
jednu dopředu levou a druhou dozadu pravou, udělají
skůček oběma nohama na zemi, jeden .S. v točení doleva
pravou nohou, pak se uchopí za pravou paži, udělají dva .SP. a jeden .S. v točení
doleva, vymění si místa, pustí se a pak udělají
dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, a skončí tváří k sobě.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero & la sua Dama si fermano come si vede nella
presente figura a man destra della Dama, all'incontro d'essa
poi fanno insieme la .Rx. grave e un .P. & un sotto piede,
e la cadenza per fianco alla sinistra col detto piede, doppo
fanno altretanto à man destra con esso piede, si fan due .P*. brevi,
uno innanzi col sinistro l'altro in dietro col destro, è fanno
un saltino con ambidue i piedi in terra, & un .S. intorno alla sinistra col
piè destro, poi si pigliano per il braccio destro e fanno due .SP. e un .S. intorno
alla sinistra, passando l'uno al luogo dell'altro lascion il braccio poi fanno
due .SP. & un .S. intorno alla sinistra voltandosi la faccia.

DRUHÁ ČÁST.
Uchopí se za ruku a udělají čtyři .S., dva dopředu, uprostřed
tance se pustí, s malou úklonou, pak udělají další dva .S. v točení
doleva, kavalír se vrátí do čela a dáma do úpatí tance. Naproti sobě
udělají dvě .P*. brevi, jednu dopředu a druhou dozadu, jeden skůček oběma
nohama a jeden .S. v točení doleva pravou nohou, tak jak se to dělalo výše.
Pak udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, totéž se dělá v točení
doprava.

SECONDA PARTE.
SI piglia la mano, è si fanno quattro .S. due andando innanzi, è si lasciano
à mezo'l ballo con un poco d'inchino, poi fanno gl'altri due .S. intorno alla
sinistra, tornando'l cavaliero in capo, & la dama à piè del ballo; si fanno
all'incontro due .P*. brevi uno innanzi, l'altro indietro; un saltino con ambidue
li piedi, & uno .S. intorno alla sinistra col piè destro, come s'è fatto di sopra,
poi fanno due .SP. & un .S. intorno alla sinistra. si fa altretanto intorno
alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalír sám udělá dva .S., jeden dopředu levou a další dozadu pravou,
pak se dělají tři .T. doleva a doprava, a jedna .R. na tuto stranu.
Spolu udělají dvě .P*., dopředu a dozadu, skůček, .S. v točení
pravou nohou, tak jako to bylo děláno výše. Pak udělají dva .SP. a jeden .S.
s výměnou místa směrem doleva, a udělají další dva .SP. a .S.
v točení doprava.

TERZA PARTE.
IL cavaliero solo farà due .S. uno innanzi col sinistro, l'altro indietro col destro;
poi si fanno tre .T. alla sinistra, & alla destra, una .R. à essa mano. Faranno
insieme li due .P*. innanzi, è indietro, & il saltino, & il .S. intorno col
piè destro come s'è fatto di sopra; poi fanno due .SP. & un .S. passando l'uno
al luogo dell altro, volgendo alla sinistra, è si fanno altre due .SP. & il .S.
intorno alla destra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dáma sama udělá dva .S., .T. a .R., pak spolu udělají (li) .P*.
a skůček, .S. v točení, tak jak to bylo uvedeno a děláno výše. Pak udělají dva
.SP. a .S. v točení doleva, a totéž i v točení doprava.

QUARTA PARTE.
LA dama sola fa li due .S. è li. T. & la .R. poi si fanno insieme li .P*. &
il saltino, & il .S. intorno com'il detto hà fatto di sopra. poi fanno li due
.SP. & il .S. intorno alla sinistra, & altretanto attorno alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu dělají dopředu a naproti sobě tři battute brevi levou nohou,
jeden .S. grave dozadu, tři .T. levou a .R. pravou, tak jak se
to dělalo výše. Pak udělají čtyři .SP. dopředu, jeden s druhým v natáčení (fiancheggiando),
a zastaví se proti sobě uprostřed tance s poloviční poklonou (meza .Rx.). Udělají dva
.SP. a jeden .S. v točení doleva a vrátí se na své místo. Pak další dva .SP.
a jeden .S., dáma zamíří doprava, kavalír zamíří doleva a půjde ji uchopit za ruku
tam, kde tanec začali, pak udělají .Rx. a zakončí tanec
s krásným půvabem.

QUINTA PARTE.
SI fanno insieme innanzi, & all'incontro tre battute brevi col piè sinistro, &
un .S. grave indietro è tre .T. col sinistro, & la .R. col destro, come s'è
fatto di sopra, è si faranno poi quattro .SP. innanzi l'uno con l'altro fiancheggiando,
e fermandos'all'incontro à mezo'l ballo con meza .Rx. si fanno due
.SP. & un .S. intorno alla sinistra tornando al suo luogo, poi altre due .SP.
è un .S. la dama volta alla destra il cavaliero và à pigliare le mani, dove si diede
principio al ballo volgendo alla sinistra; poi fanno la .Rx. mettendo fine
con bella gratia al ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k tanci zvanému Alta Visconte.
První část se dělá jednou, druhá a třetí se dělá dvakrát, a takto
se pokračuje až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Ballo dett'Alta Visconte.
La prima parte, si fa una volta, la seconda e la terza si fa due volte, e cosi
si segue sino al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance