Anglaise

Obecný název tanců typu progresivní longway, popř. longway pro tři páry s progresí,1) užívaný na kontinentě.

1) Jde o progresi, kdy po odtančení sloky skončí 1. pár na 3. pozici a ostatní páry popstoupí o jedno místo nahoru. Postupně tak z 1. pozice začínají všechny tři páry.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie