Aridan - popis

Provedení:
Double vlevo, přednožit levou, pravou a levou
totéž ještě jednou

Ref.:
Double vlevo, simple vpravo, simple vlevo a simple vpravo

double vlevo, přednožit levou a pravou, double vpravo,

2x rychleji: double vlevo, nakonec se PN nepřinoží, ale přednoží
2x rychleji: double vpravo1), nakonec se LN nepřinoží, ale přednoží

Původ:
Aridan je jeden z prolamovaných bránlů z Orchésographie Thoinota Arbeaua.

Kopii původního zápisu naleznete zde (dokončení je na následující straně).

1) V původním popisu je zde pouze úkrok pravou nohou doprava, přinožení levé a greve (přednožení) levé, pro zjednodušení ale lze zatančit doprava totéž, co předtím doleva.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - renesance