Arms

Arms, někdy také armtours. Figura, která s níž setkáváme především v Old country dances.

Její přesné provedení ve sbírkách popsáno není, jsou to vlastně zátočky za paže, při nichž partneři dojdou až na své původní místo. Zátočky jsou dvě: nejprve za pravou ruku, poté za levou. Někdy se provádí jako sled dvou double, tedy se zastavením; toto zastavení ale není nijak pramenně odůvodněno a zbytečně narušuje plynulé provedení tance.
Není ani upřesněno, jakým způsobem se mají partneři držet - v praxi se používá prosté držení za ruku, dotek předloktí i další způsoby.

Figura arms bývá někdy kombinována s figurou set and turne - např. Grimstock, Jenny pluck Pears, Upon a Summers Day, ...

V pozdějších tancích (Fashionable country dances) se s touto figurou už nesetkáváme, přesněji ne s jejím názvem. Zátočky za jednu ruku se ovšem v kontratancích udržely i v pozdějších dobách.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance