Aye me or Symphony - popis

Kontratanec - longway - pro čtyři páry, v zástupu za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
cvalové kroky

1. sloka:
1-2 páni vedou dámy 1 double vpřed a 1 double vzad, v závěru se partneři otočí k sobě
3-4 páni couvnou (1 krok), pak dámy totéž a všichni otočka doleva (turne S.)
5-8 jako 1-4 (skončí proti sobě)

9-10 vnější páry cast off (na pozici sousedního vnitřního páru, ty postoupí) a mění si místo s partnerem, pokračují ven
11-12 venkem obejdou páry na krajních pozicích (dáma pána, pán dámu), sejdou se za krajní pozicí, tam se minou a zatočí se symetricky o půl – pán s pánem, dáma s dámou → původní vnější páry skončí na vnitřních pozicích
13-16 totéž z vnějších pozic – původní vnitřní páry cast off… → všichni skončí na původních pozicích

2. sloka:
1-2 partneři sides (s výměnou místa!!!): PR k sobě, pak pokračují na místo partnera a otočí se
3-4 jako v 1. sloce (couvnutí páni, pak dámy, otočka)
5-8 analogicky nazpět na původní místa, minou se LR…

9 1. a 3. pár – couvají 2 kroky od sebe (open), 2. a 4. dojdou k sobě a uchopí se za obě ruce (close)
10 cvalem si vymění pozice, liché páry dolů, sudé nahoru
11-12 totéž: sudé od sebe (open), liché k sobě (close)… → skončí na původních místech
13-16 totéž obráceným směrem

3. sloka:
1-2 partneři – armes (s výměnou místa!!!), tedy zátočka o 1 a půl
3-4 jako v 1. sloce (couvnutí páni, pak dámy, otočka)
5-8 analogicky nazpět, LR

9-10 vnitřní páry cast off na vnější pozici, velkým obloukem
9-12 vnější páry jdou proti sobě, projdou se PR a vymění si místo s partnerkou LR, opět pán s pánem a dáma s dámou PR a partneři LR (right and left)
13-16 totéž, akci provádějí původní vnitřní páry

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu