Back to back

Velmi oblíbená figura, s níž se setkáme v kontratancích všech dob a stylů.
Francouzský název téže figury: dos-à-dos. Německy psané příručky 19. století tuto figuru znají také, ale většinou ji slovně opisují.

Provedení: partneři se obcházejí (zpravidla 8 kroky): minou se pravým ramenem, míjí se zády a nenatáčejí se k sobě.

V popisech Fashionable country dances se tato figura někdy (ne vždy) nazývá allemande.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance