Bizzarria d'Amore - popis

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bizzarria d'Amore

Tento tanec je u nás poměrně velmi rozšířen, je však zajímavé, že často v provedení, které se liší od původního zápisu. Předkládám tu svou vlastní rekonstrukci, ověřenou a prozkoušenou na účastnících různých tanečních seminářů a taneční skupině Alla Danza.

Provedení:
1. ČÁST – Tančí dva páry ve čtvercovém uspořádání, viz obrázek

1-2 páni spolu - Riverenza grave, & dámy se trochu ukloní
3-4 dvě Riprese di sottopiede doleva a doprava1)
5-8 dámy opakují totéž

ref: (ve všech slokách stejný)
9 všichni dva skůčky na spárovaných nohách
10 dvě Riprese minuite doleva
11-12 opět skůčky a Riprese minuite, tentokrát doprava - vrací se
13-14 dva Sequiti spezzati dozadu levou & jeden Sequito semidoppio dopředu opět levou
15-16 totéž, začíná pravá noha.

2. ČÁST
1-2 páni si spolu vymění místa - dva Seguiti spezzati a jeden Seguito semidoppio
3-4 páni - dvěma Seguiti spezzati a jedním Seguito semidoppio se točí doleva (opíšou kolečko)
5-8 dámy opakují totéž

9-16 ref: jako v první sloce

3. ČÁST
1-2 dva Seguiti semidoppii, zátočka - pravá předloktí (pán se svou dámou), oba se vrátí na své místo
3-4 každý sám dělá další dva Seguiti semidoppii v točení doleva (opíšou kolečko)
5-8 totéž - ale zátočka za levá předloktí s těmi druhými

9-16 ref: jako v první sloce

4. ČÁST
1-2 pouze páni - spolu(!) - dvěma Seguiti spezzati a jedním Seguito semidoppio, v držení za pravou ruku se spolu zatočí a dojdou na protější místo (kde původně začínali)
3-4 každý sám další dva Seguiti spezzati a jeden Seguito semidoppio v točení doleva (opíšou kolečko)
5-8 pouze dámy spolu - totéž, co předtím páni...

9-16 ref: jako v první sloce

5. ČÁST
1 oba páni - uchopí svou dámu za pravou ruku a jedním Seguito semidoppio si vymění místa
2 pak se uchopí levou rukou a dalším Seguito semidoppio se vrátí na svá původní místa
3-4 každý sám dělá další dva Seguiti semidoppii v točení doleva (opíšou kolečko)
5-8 pak se totéž opakuje s druhou dámou, opět se nejprve uchopí pravou rukou...

9-16 ref: jako v první sloce

6. ČÁST
průplet2)
1-2 páni uchopí svou dámu za pravou paži a dělají zátočku – dva Seguiti semidoppii, vrátí se na své výchozí místo, v závěru se pustí, a natočí se k doprava k druhé dámě, dáma k druhému pánovi
3 vykročí k druhé dámě, tedy směrem doprava, uchopí se levou rukou – jeden 1 Seguito semidoppio, uchopí se levou rukou, začíná tedy průplet
4 další Seguito semidoppio - se svou dámou, pravou rukou
5 další Seguito semidoppio - s druhou dámou, levou rukou
6 další Seguito semidoppio - se svou dámou, pravou rukou, čímž se každý ocitne na svém původním místě
7-8 uzavře se zátočkou s druhou dámou – dva Seguiti semidoppii

Původ tance:
Balletto italského Cinquecenta. Autorem je Cesare Negri, tanec je uveden v obou jeho sbírkách Le Gratie d'Amore (1602) a Nuove Inventioni di Balli (1604).

Překlad původního zápisu tance Bizzarria d'Amore najdete zde.

1) Asi 90% tanečníků v téhle republice a možná i v Evropě na tomto místě dělává Continenze, které bývají jako zdvořilosti na začátku tance obvyklejší. Negri ale skutečně předepisuje riprese di sottopiede, a není to jediný jeho tanec, kdy místo obvyklých continenze předepisuje něco jiného.

2) V původním zápise je napsáno: Páni uchopí pravou paži své dámy, a dělají dva .S. dva kroužíce v točení doprava, & jdouce jeden na místo druhého, a točíce se obličejem se pustí, pak uchopí levou ruku další dámy, a dělají další .S. v průpletu točené doleva, uchopíce ruce pětkrát stále se měníce a vracejíce každý na své místo točíce se obličejem.
Je to dost zmatené a připouští to i jiné výklady. Ten, který uvádím v popisu a pokládám za velmi zdařilý, zrealizovala na semináři "Cinquecento pro začátečníky" 16.9.2006 čtveřice Milena Gabrielová, Irena Pekovová, Jitka Pokorná a Hana Sládková.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - renesance