Black Almain - popis

Patří mezi almandy, které si oblíbili londýnští studenti práv a jejichž zápisy se dochovaly v rukopisech Inns of Court.

Použité kroky:
double: 3 kroky s přednožením nohy; přesněji - 2 hladké kroky, 3. krok zhoupnutý na pološpičku, na 4. dobu pokles na celou nohu, druhá noha zůstává ve vzduchu, je lehce pokrčená v koleni až napjatá, vytočená z kyčle, špička směřuje k zemi a je nízko nad ní1)
simple: jednoduchý krok s přednožením nohy
set and turn S. - úkrok doleva, úkrok doprava a otočka doleva

Provedení tance:
1-4 4 double dopředu – v závěru otočit k sobě (v některých popisech je, že se mají chytit za ruce)
5 double dozadu (od sebe)
6 double dopředu (k sobě)
7 double doleva po kruhu (páry se rozejdou)
8 double doleva po kruhu (páry se opět sejdou)
9-10 pouze páni: 2 úkroky (simple) doleva a doprava + (double) sólová otočka doleva (set and turn)
11-12 dámy zopakují totéž, páni stojí
13 uchopí se za obě ruce, 1 double si vymění místa (doporučuji jít doleva)
14 4 cvalové kroky doprava – z pohledu pána
15 výměna míst - 1 double (opět doporučuji jít doleva)
16 4 cvalové kroky zpět – z pohledu pána
17 pustit ruce – 1 double dozadu – z pohledu pána
18 double dopředu (v tuto chvíli mohou jít pánové o jedno místo dozadu k další tanečnici)

Střídání tanečnic v původních zápisech není, ale v některých je uvedeno, že v další části začínají set and turn dámy.

1) Tento krok jsem si "vypůjčila" z Orchésographie, 1589, jejíž autor Thoinot Arbeau je možná jediný současník, který almandový dvojkrok popsal.

Kategorie: Tance - renesance | Tance pro zábavu