Black Nag - popis

Kontratanec pro tři páry (longway for six). Páry stojí v zástupu za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
slips - cvalové kroky stranou
kroky nebo poskočné kroky v průpletu ve 3. sloce

1. sloka:
1-2 páni vedou dámy 1 double dopředu a 1 double dozadu
3-4 totéž znovu

Ref:
5 první pár se otočí čelem k sobě – 4 cvalové kroky (slips) dopředu, ostatní stojí
6 druhý pár – 4 cvalové kroky (slips) dopředu k 1. páru
7 třetí pár – 4 cvalové kroky (slips) dopředu k ostatním
8 všichni sólová otočka doprava 1 - double
9-12 totéž se opakuje, ale začíná 3. pár, pak 2. pár… všichni skončí sólovou otočkou doprava.

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 totéž znovu, levá ramena

Ref:
5 první pán a poslední dáma si vymění místa (obvykle se používají 4 cvalové kroky)
6 poslední pán a první dáma si vymění místa
7 druhý pár si vymění místa
8 všichni sólová otočka doprava
9-12 totéž se opakuje, opět začíná 1. pán a 3. dáma1), všichni skončí sólovou otočkou doprava.

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 totéž, jdou doprava, dotýkají se levým předloktím

Ref:
5-8 pouze pánové – řadový průplet (hey), skončí na původních místech:
9-12 stejný průplet pak dělají dámy.

Je zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1657 a ještě v šesti dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu: viz: Black Nag - nutno dohledat podle abecedního resjtříku, přímý odkaz na konkrétní tanec není možný.

1) Předpokládám, že při návratu má začít opět 1. pán a 3. dáma – v kopii původního zápisu je použít výraz: All this back again

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - country dances, kontratance