Boat-man - popis

Kontratanec - longway - pro tři páry v zástupu za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. – úkrok doprava, úkrok doleva a otočka doprava, podruhé se analogicky začne na opačnou stranu
a taneční chůze.

1. sloka:
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 úkrok vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)
5-8 totéž znovu, úkroky začínají doleva

Ref:
9-12 druhý pán zamíří nahoru k 1. páru, dáma dolů k 3. páru – do průpletu (Hey), pravým ramenem
13-16 totéž, ale pán z druhého páru zamíří dolů a dáma nahoru, do průpletu jdou levým ramenem

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 úkrok vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)
5-8 totéž znovu, levými rameny k sobě

Ref:
9-10 druhý pán zamíří nahoru k 1. páru, dáma dolů k 3. páru - do kroužku, který srovnají (někdo couvnutím) do dvou řad proti sobě
11-12 všichni zátočka s partnerem na svá místa, krajní páry se přidají až v posledním taktu
13-16 totéž, ale pán z druhého páru zamíří dolů a dáma nahoru

3. sloka:
1-2 arms – partneři – zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 úkrok vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)

5-8 totéž jako v 1-4, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím

Ref:
9-10 krajní pánové a 2. dáma se uchopí za ruce a jdou malý kroužek kolem 2. pána
11-12 druhý pán se zatočí se svou dámou (krajní pánové se vrátí na svá místa)
13-14 jako 9-10, do kroužku půjdou krajní dámy s 2. pánem, kolem 2. dámy
15-16 druhý pán se zatočí se svou dámou (krajní dámy se vrátí na svá místa)

Původ:
Tanec Boat-man je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v deseti dalších, naposledy 1698.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu