Bobbing Joe - popis

Kontratanec pro libovolný sudý počet párů (progresivní longway) v zástupu za sebou.
Pozn.: předkládám tu zjednodušenou verzi tance (přesněji pouze druhou část z původních šesti, lehce upravenou), kterou se lze snadno naučit za pochodu a která není tolik náročná na zapamatování.

Použité kroky a figury:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
cvalové kroky
obyčejné kroky

Provedení:
1 první pár (v držení za obě ruce) projde cvalovými kroky vnitřkem na 2. pozici, druhý pár cválá vnějškem na první místo
2 stejným způsobem 2. pár cválá (vnitřkem) na své původní místo, a 1. pár se vrátí na své
3-4 všichni čtyři se uchopí za ruce a jdou půlkolečko – 2 double nebo 8 kroků (dámy skončí na pánských místech, 1. pár na pozici 2. páru)

5 páni lusknou prsty a vymění si místa
6 dámy udělají totéž
7-8 poloviční průplet: se svým partnerem PR, pak dámy spolu a páni spolu LR
1. pár se posunul na 2. pozici, 2. pár postoupil nahoru

Původ:
Tanec Bobbing Joe je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě ve 18 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu