Boulanger - popis

Kruhový tanec, zde pro 3 páry v kruhu1), číslování proti směru HR

A
1-8 všichni v držení za ruce po kruhu doleva
9-16 totéž nazpět

B
17-20 první dáma zátočka PR s pánem po pravici
21-24 první dáma zátočka LR s vlastním partnerem, který jí mezitím vyšel vstříc
25-28 první dáma zátočka PR s dalším pánem po pravici
29-32 první dáma zátočka LR s vlastním partnerem

to se stále opakuje, pokračuje druhá dáma, pak třetí, pak opět první...

Původ:
Tanec byl oblíben v Anglii koncem 18. století a v 1. polovině 19. století, je to snad jediný tanec, který Jane Austen zmiňuje jménem (Pýcha a předsudek), ona sama ho také tančila (zmínka v dopise sestře Cassandře, 5. září 1796).
Je zapsán ve sbírce: William Campbell's Fourth Collection of the newest and most Favorite Country Dances and Cotillions, c.1789.

1) Původně se tančil pro libovolný počet párů, tomu ale bylo nutno přízpůsobit hudbu.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance - rokoko | Tance pro zábavu