Branle des Chevaux - popis

Známý též jako Koňský bránl.

Provedení:1)
čtyři skočné dvojkroky střídavě vlevo (levá, pravá, levá...) s přednožením pravé nohy na závěr a vpravo - s přednožením levé nohy2). Nakonec se pustí ruce.
Ref.:
Pán dvakrát hrábne pravou nohou, pak provede úkrok doprava a otočku doleva. Přitom dáma stojí.
Poté dáma zopakuje hrabání pravou nohou, úkrok doprava a otočku doleva – pán stojí.
Pak ještě jednou pán, dáma stojí, a ještě jednou dáma – pán stojí.

Provedení podle původního zápisu:
Arbeau v Orchésographii žádné skočné dvojkroky s přednožováním nemá. Dokonce se tento bránl snad ani netančil ve velkém kruhu (alespoň ne v té formě, jak si je běžné u kruhových a řetězových tanců), protože pán má podle Arbeaua uchopit svou slečnu za obě ruce.
Spolu pak v tomto malém kroužku mají tančit střídavě double doleva a double doprava (začíná se jako obvykle doleva).
Refrén je stejný:
Pán dvakrát hrábne pravou nohou, pak provede úkrok doprava a otočku doleva. Přitom dáma stojí.
Poté dáma zopakuje hrabání pravou nohou, úkrok doprava a otočku doleva – pán stojí.
Pak ještě jednou pán, dáma stojí, a ještě jednou dáma – pán stojí.

Původ: Zápis tohoto bránlu pochází z Orchésographie Thoinota Arbeaua. Branle des Chevaux patří mezi Branles morgues, což bychom mohli přeložit jako hrané nebo pitvorné bránly.

Kopii původního zápisu naleznete zde (první část, dokončení je na následujících stranách).

1) Tento způsob provedení pochází od Evy Kröschlové, která si původní zápis upravila pro scénické účely, původně snad pro představení souboru La Fiamma. Je to u nás jedna z nejrozšířenějších verzí a dobře se tančí, proto jej pro účely taneční zábavy mohu doporučit a proto jej tu také uvádím.
V našich končinách se objevily i další verze, které byly pro scénické účely upraveny či přetvořeny dost násilně a pro běžné tančení se nehodí.

2) Protože nahrávky jsou různé a někde je a někde není repetice první části, počet dvojkroků, který tu uvádím, je pouze orientační. Je třeba dobře poslouchat hudbu.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - renesance