Branle des Pois - popis

Známý též jako Bránl hrachový či hráškový (český překlad francouzského názvu). U tohoto bránlu je zapotřebí tančit v párech.

Provedení:
double vlevo, double vpravo, opakuje se. Pustit ruce.
Ref.:
Páni výskok, dámy výskok, páni úkrok vlevo, dvakrát výskok1)
Dámy výskok, páni výskok, dámy úkrok vlevo, dvakrát skok.

Původ: Zápis tohoto bránlu pochází z Orchésographie Thoinota Arbeaua. Branle des Pois patří mezi Branles morgues, což bychom mohli přeložit jako hrané nebo pitvorné bránly.

Kopii původního zápisu naleznete zde (první část, dokončení je na následující straně).

Pozn.: Arbeau u tohoto tance uvádí, že se může tančit jako běžný bránl (branle commun2)) - nebo jako bránl hault barrois - to znamená skočnými dvojkroky.3) Vyberte si sami podle nálady a temperamentu.

1) Tohle je verze, která se běžně tančí u nás - podle Evy Kröschlové. Jinde používají verzi, v níž pánové místo úkroku vlevo a dvou poskoků poskočí třikrát a posouvají se přitom doleva. Arbeaův původní zápis odpovídá spíše jednomu úkroku a třem rychlým malým poskokům - to jsem ale ještě nikoho tančit neviděla.

2) Jiné Arbeauovo označení pro branle double.

3) Ty se používají i v gavotě, kterou Arbeau v Orchésographii rovněž popisuje.

Kategorie: Tance - renesance | Tance pro zábavu