Cast off, cast up

Jedna z nejužívanějších figur, s níž se setkáme v kontratancích snad všech dob a stylů.

Provedení: partneři, stojící bok po boku, se rozdělí, zatočí za vnějším ramenem a dojdou (většinou) za sousední pár. Přitom nevolí nejkratší možnou dráhu, ale ozdobí ji malým či větším obloučkem, podle toho, kolik mají času.
Většinou se tančí v tancích typu longway, pokud přitom pár postoupí dolů, figura se nazývá cast off nebo cast down, pokud pár postoupí nahoru, je to cast up.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance