Childgrove - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

1-2 partneři spolu sides PR
3-4 partneři spolu back to back

5-8 totéž, ovšem 1. dáma s 2. dámou a 1. pán s 1. pánem (sides opět PR)

9-10 pouze první pár: sólová otočka (symetricky – pán doleva a dáma doprava), dojdou vnějškem na 2. pozici; 2. pár postoupí na 1. pozici
11-12 první pár na 2. pozici – zátočka za obě ruce

celá figura s 2. párem (the Whole Figure with the 2. Cu.)
13 první pár (z 2. pozice) projde křížem na 1. pozici; 2. pár jde vnějškem na 2. pozici (cast off)
14 druhý pár (z 2. pozice) projde křížem na 1. pozici; 1. pár jde vnějškem na 2. pozici (cast off)
15-16 totéž

Původ:
Tanec Childgrove byl poprvé uveřejněn ve sbírce Henryho Playforda "The Dancing Master" z roku 1701 a pak ještě v sedmi dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu