Cold and Raw - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

1-4 první pán vede svou dámu pod 2. pána a nad 2. dámu, rozdělí se → dáma za dámou (mimo kolonu), pán před pánem (uvnitř kolony) na 2. pozici; 2. pár postoupí na 1. pozici

5-6 první pán setuje s 2. dámou (2x)
5-8 1. pán se zatočí s 2. dámou, oba skončí na svém místě

9-12 totéž – 2. pán s 1. dámou

Původ:
Tanec Cold and Raw byl zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" roku 1690 (možná i v dalších, což nemohu vzhledem k nedostupnosti původních pramenů potvrdit). Tančí se na stejnou melodii jako Juice of Barley, je možné, že proto občas docházelo k záměně obou tanců.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancovačky | Tance pro zábavu