Comical Fellow - R

Využití: Rokoko, Empír, Pirátská tancovačka, Western?

Zapsán ve sbírce: THOMPSON, Char. & Sam., Twenty Four Country Dances for the Year 1776, London 1776;
Progresivní longway

Provedení

A
1-2 1. pán a 2. dáma – set (doprava a doleva, přiblíží se k sobě)
3-4 couvnou od sebe
5-8 1. pán s 2. dámou – zátočka za obě ruce
9-16 2. pán s 1. dámou totéž

B1
17-24 1. pár prochází mezi páry dolů, návrat na původní místa a cast off na 2. pozici
je zvykem provádět takto:
17-20 pán vede dámu prostě (za ruku) dolů, v závěru se otočí proti sobě a uchopí se oběma rukama ve výši ramen
21-24 kvapíček – cvalovými kroky nahoru na první pozici, odtud cast off

25-26 všichni 4x tlesknou
27-28 poloviční zátočka partnerů → dámy skončí na pánské straně a naopak

B2
29-32 1. pár a 2. pár v kroužku doleva (mohou cválat nebo chassé)
33-36 nazpět kroužek doprava
37-38 tleskání
39-40 poloviční zátočka → všichni skončí na svých stranách

To se stále opakuje.

Kategorie: Revize