Comicall Fellow - popis

Progresivní longway pro libovolný počet párů.
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

A1
1-2 1. pán a 2. dáma – set (doprava a doleva, přiblíží se k sobě)
3-4 couvnou od sebe
5-8 1. pán s 2. dámou – zátočka za obě ruce

A2
9-16 2. pán s 1. dámou totéž

B1
17-24 1. pár prochází mezi páry dolů, návrat na původní místa a cast off na 2. pozici
je zvykem provádět takto:
17-20 pán vede dámu prostě (za ruku) dolů, v závěru se otočí proti sobě a uchopí se oběma rukama ve výši ramen
21-24 kvapíček – cvalovými kroky nahoru na první pozici, odtud cast off
25-26 všichni 4x tlesknou (lze s partnerem, jako v My Lord Byron's Magot)
27-28 poloviční zátočka partnerů → dámy skončí na pánské straně a naopak

B2
29-32 1. pár a 2. pár v kroužku doleva (mohou cválat nebo chassé)
33-36 nazpět kroužek doprava
37-38 tleskání, jako 25-26
39-40 poloviční zátočka → všichni skončí na svých stranách, 1. pár skončí o pozici níž a 2. pár o pozici výš

Stále se opakuje.

Původ:
Tanec Comicall Fellow je zapsán v Thompsonově sbírce: THOMPSON, Char. & Sam., Twenty Four Country Dances for the Year 1776, vydané v Londýně roku 1776.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu