Conversationstanz - popis

Výchozí postavení: zástup (kolona) trojic - pán a dvě dámy, vždy dvě sousední trojice jsou otočeny čelem k sobě. Takty jsou třídobé, ve valčíkovém rytmu.

I. a II. část
1-8 kroužek (Ronde) doprava a doleva
9-16 dámy mlýnek doprava (drží se PR) a doleva

III. část
1-16 oba páni – 2x osmička kolem obou svých dam
1-8 začnou k pravé předem, oběhnou doprava… levou oběhnou doleva...
9-16 a přejdou k protějším dámám – napřed k té vpravo...

IV. část
1-4 dámy stojící vpravo si vymění místa (po diagonále)
5-8 totéž levé dámy
9-16 stejným způsobem se dámy dostanou na původní místa, začínají dámy vpravo

V. část
1-4 pánové postupně uchopí své dámy za ruku
5-8 obě trojice se vzájemně ukloní (rozloučení)
9-14 trojice si mění místa a skončí zády k sobě (progrese), vedou dámy vlevo, po velkém kruhu → proti nové trojici skončí původní levá dáma vpravo
15-16 poklona vůči nové trojici (krajní trojice se otočí zpět ke koloně)

Název Conservationstanz nese více tanců z 1. poloviny 19. století. Přes odlišnosti kroků i celkového provedení mají jeden společný rys - tančí je trojice tvořená pánem, po jehož boku jsou dvě dámy. Původně začínala progrese od středu: když spolu zatančily dvě středové trojice, vyměnily si místa a pustily se do tance s následujícími, postupně se tak roztančil celý sál.1) Dnes dáváme přednost verzi, kdy začínají všechny trojice zároveň a pouze v sudých slokách stojí ti, kteří se ocitli na kraji.
Výše popsaná varianta pochází ze sbírky: Sebastian Wilibald Schiessler, Carnevals-Almanach auf das Jahr 1830, Prag 1830; s. 305. Protože sbírka obsahuje i zápisy hudby zhttps://tanec.tillwoman.net/Kategorie:Tance+pro+z%C3%A1bavu/ počátku 19. století a protože všechny uvedené figury i celková forma odpovídají tancům z počátku 19. století, lze tento tanec zařadit i do empírového repertoáru.

1) Stejný typ progrese měl na počátku 19. století tanec Tempête.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století