Coulon's Quadrille - popis

Zdvojená francouzská čtverylka,1) v provedení čtyř párů uspořádaných do čtverce. Dámy po pravici pánů.

1. část – like Le Pantalon (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
8 taktů předehra – poklony
Chaîne anglaise – anglický řetěz, pravá a levá ruka (8 taktů): hlavní páry provádějí průplet vnitřkem, zatímco vedlejší páry se rozdělí (pán doleva, dáma doprava) a provedou průplet kolem hlavních párů
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
demi Promenade (4 takty) + demi-Chaîne anglaise, jako na začátku (4 takty)
Těchto 32 taktů se opakuje – vedlejší páry jdou do průpletu vnitřkem, hlavní vnějškem.

2. část – like L'Eté (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
začínají 1. dáma, dáma po její pravici a pánové, kteří jsou jim naproti, zbývající pak zopakují:
En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Traversé – za sebou, bez držení rukou, na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains (4 takty)

3. část – like La Poule (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
začínají titíž jako ve 2. části L'Eté, další pak zopakují
Traversé v držení za PR (4 takty)
Retraverser v držení LR (4 takty)– ti čtyři jsou uprostřed a podají partnerovi PR
všichni: Balance (4 takty) + demi Promenade s partnerem (4 takty)
původní čtyři: En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + Dos-à Dos2) (4 takty)
všichni: En Avant et en Arrière (4 takty) + demi Chaîne anglaise (4 takty)

4. část – like La Trénise3) (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
začínají hlavní páry, stojící proti sobě, po nich analogicky zopakují vedlejší páry (a rovněž při předání dam zamíří k páru stojícímu vpravo)
k sobě – En Avant et en Arrière (4 takty)
k páru stojícímu vpravo – En Avant, páni předají své dámy a vrátí se na místo proti trojici (4 takty)
Traversé ve třech: dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně osamělí pánové protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok stojících pánů (4 takty)
Retraversé na svá místa: páni mezi dámami, svou míjí PR, další dámu LR; hlavní dámy obloukem kolem hlavních pánů, přitom se míjejí PR; vedlejší dámy míjí hlavní pány LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok svých partnerů (4 takty)
všichni: Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

5. část – like La Pastourelle (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů) ;
začínají hlavní páry, stojící proti sobě, po nich analogicky zopakují vedlejší páry (a rovněž při předání dam zamíří k páru stojícímu vpravo)
En Avant et en Arrière (4 takty)
k páru stojícímu vpravo – En Avant, páni předají své dámy a zůstanou stát naproti trojici (4 takty)
trojice En Avant et en Arrière, sóloví páni ~~en Arrière (4 takty)
trojice – En Avant, předání dam, sóloví pán zůstanou proti novým trojicím (4 takty)
nové trojice En Avant et en Arrière, sóloví páni en Arrière (4 takty)
všichni En Avant a utvoří se 2 kroužky (4 takty)
po kruhu – 8 kroků cvalem, všichni skončí na protějších pozicích (4 takty)
demi Chaîne anglaise na výchozí místa4) (4 takty)

6. část – like La Saint-Simonienne (předehra + figury 64 taktů + závěr 16 taktů)
všichni kvapík po kruhu až na výchozí místa (8 taktů)
hlavní páry: Coquette - cvalem k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty); když se vracejí, vedlejší páry začnou svou Coquette k sobě (2 takty)
Saint-Simonienne (kvapíkem k sobě, prohození dam, s druhou dámou domů) - (4 takty); vedlejší páry se v prvních 2 taktech vrátí domů
všichni: Chaîne des Dames (4 takty)
Coquette - k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty); vedlejší páry se opět přidají se svou vloženou Coquette
Saint-Simonienne (4 takty)

Totéž se tančí ještě jednou, figuru Saint-Simonienne provádějí vedlejší páry.

uzavírá se (poloviční) tourou o 16 taktech:5)
hlavní páry: kvapík na protější místa, v širokém držení, s prostupem párů: při prvním průchodu se pouští 1. pár a jím projde protější pár (4 takty)
při návratu prochází 1. pár (4 takty)
zároveň vedlejší páry tančí kvapík po kruhu až na svá původní místa. (8 taktů) Tančí se analogicky podruhé, hlavní páry kvapík po kruhu a vedlejší prostup.

Původ a vývoj:
Tato čtverylka je jednou z modifikací populární Quadrille-Française, jejím autorem je francouzský taneční mistr Coulon, působící v Londýně; podle něj je také dnes zvána.
Poprvé byla publikována v knize: COULON, Eugène, Coulon's Hand-Book, Containing All the Last New and Fashionable Dances, London 1860.

1) Coulon důsledně používá pro figury anglické termíny, v následující popisu ale raději volím obvyklé termíny francouzské, pro zdůraznění analogie s původní Quadrille-Française.

2) Coulon zde má pouze zopakování advance and retire.

3) Tuto figuru Coulon vůbec ve sbírce nemá, bylo by však škoda ji vynechat.

4) Analogicky jako v dřívějších částech: hlavní vnitřkem, vedlejší vnějškem, což se při druhém opakování změní.

5) Tuto touru lze zpestřit dalšími variacemi podle libovůle tanečního mistra, následující je moje oblíbená varianta

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - 19. století