Cuckolds all a row - popis

Kontratanec pro dva páry. Páry stojí proti sobě, dáma po pravici svého pána, druhý pán naproti ní.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
back to back - vzájemné obcházení, kdy se partneři k sobě neobracejí tváří
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 páry v držení za ruce 1 double dopředu (k sobě) a dozadu (od sebe)
3-4 totéž znovu
5-6 back to back – s protějškem
7-8 s protějškem – obcházejí se (PR), vlastně zátočka bez držení
9-12 jako 5-8 – se svým partnerem

2. sloka:
1-2 sides (pravým ramenem k sobě a zpět) – s partnerkou
3-4 sides (levým ramenem k sobě a zpět) – se sousedkou
5 páni – výměna míst (diagonála)
6 dámy – výměna míst (diagonála)
7-8 uchopí se za ruce a v kroužku popojdou o 2 místa – skončí na původních místech
9-12 jako 5-8, s výměnou míst začínají dámy – skončí na původních místech

3. sloka:
1-2 arms s partnerkou (celá zátočka za pravé předloktí)
3-4 arms se sousedkou (celá zátočka za levé předloktí))
5 "kočárek" – páni uchopí sousedku za obě ruce, jdou dopředu, dámy couvají
6 stále v držení – pán couvá (skončí na vedlejších místech)
7-8 "stíhačka" – pán zatočí doprava (po straně čtverce), jeho dáma jej následuje – oba skončí na místech, z nich vyšli (tedy na vedlejších)
9 opět "kočárek" se sousedkou (ona couvá, on dopředu)
10 stále v držení – pán couvá (skončí na svých původních místech)
11-12 "stíhačka" – pán se otočí doleva, jeho dáma jej následuje a skončí na místech, z nich vyšli

Původ:
Tanec Cuckolds all a row je zapsán ve sbírce Johna Playforda „The English Dancing Master“ z roku 1651 a pak ještě v 18 dalších, naposledy 1728.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu