Daphne - popis

Kontratanec - longway - pro čtyři páry, v zástupu za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 páni vedou dámy 1 double dopředu a 1 double dozadu
3-4 totéž znovu

5-6 první pán vede svou dámu dolů mezi ostatní1) – 2 double nebo 8 kroků
7-8 a vrací se s ní zpět – 2 double nebo 8 kroků
9 první pár přechází křížem, dojde na druhou pozici, 2. pár ustoupí na 1. pozici
10 první pár znovu přechází (kříží) – na 3. pozici, 3. pár ustoupí na 2. pozici
11 první pár znovu kříží, dostane se až na poslední pozici, 4. pár ustoupí na 3. pozici
12-14 první pár se stejným způsobem (křížením) vrací na své místo, a ostatní páry mu stejně jako předtím uvolňují místo
doporučuji v křížení nedělat double, ale obyčejné kroky, je to svižnější

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 totéž znovu, levá ramena
5-14 jako v první sloce (stále je v akci pouze 1. pár)

3. sloka:
1-2 arms – partneři: jdou doleva, dotýkají se pravým předloktím, skončí na svém místě,
3-4 totéž jako v 1-2, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím
5-14 jako v první sloce (stále je v akci pouze 1. pár)

Původ:
Tanec Daphne je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

1) V původním zápise je napsáno, že ji vede za obě ruce, ale není nutno na tom trvat; jedna ruka postačí.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu